درخواست فروش تبلت، گوشی و گجت های هوشمند دست دوم

درخواست فروش تبلت، گوشی و گجت های هوشمند دست دوم

با تکمیل فرم زیر درخواست شما برای فروش تبلت، گوشی و ساعت هوشمند و دیگر گجت های هوشمند برای ما ثبت خواهد شد. لطفا به صورت دقیق ایرادهای دستگاه خود را اعلام و قیمت پیشنهادی خود را برای فروش اعلام نمایید. (دقت داشته باشید که قیمت پیشنهادی بالاتر، شانس فروش را پایین می آورد.)